Projekt för framtidens samhälle och infrastruktur

Vi är med och bidrar i de flesta större samhällsbyggnadsprojekt i Mälardalen idag.

Pågående

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät förstärker nu transmissionsnätet i stora delar av Sverige för att öka kapaciteten mellan elområden och till expansiva regioner där efterfrågan på el ökar. Foto: Tomas Ärlemo, Svenska kraftnät.

Pågående

Spårväg Syd

Möjlighet att koppla samman viktiga knutpunkter undersöks. Region Stockholm, i samverkan med Huddinge kommun, Stockholms stad och staten, utreder en möjlig framtida spårväg som är tänkt att gå mellan Flemingsberg och Älvsjö. Spårvägen passerar bland annat Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Foto: Region Stockholm

Pågående

Centralstationsområdet

Framtidens centralstation och mer Stockholm att älska

Pågående

Årstafältet

En plats för möten

Pågående

Tvärbanan, Kistagrenen

Spårbundet, smidigt och smart

Pågående

Roslagsbanan

Järnväg med anor ökar kapaciteten genom hållbara satsningar

Pågående

Nya Tunnelbanan

Satsning på hållbara trafiklösningar

Pågående

Hagastaden

En helt ny del av Stockholm växer fram

Pågående

Mälarbanan

Fler spår och trygga stationer

Pågående

Nya Slussen

En effektiv och trygg knutpunkt

Pågående

Ramavtal Stockholms stad

Projekteringsledning i flertalet spännande projekt

Avslutat

Tvärbanan, Solnagrenen

En succé som fortsätter att byggas ut
Avslutat

Södertälje Lyftbro

180 meter prisbelönt landmärke
Avslutat

Nya och gamla Årstabron

Ökad kapacitet och varsam renovering
Avslutat

Stockholm Norviks Hamn

Framtidens hamn byggs i Nynäshamn
Avslutat

Hammarby Sjöstad

En naturlig utvidgning av Stockholms innerstad
Avslutat

Citybanan

Projektet som fördubblade Stockholms spårkapacitet
Avslutat

Spårväg City / Lidingöbanan

Modern spårväg i stadsmiljö
Avslutat

Norra Länken

Ett av norra Europas största vägtunnelprojekt
Avslutat

Kvarnholmen

Där vatten, kultur och industrihistoria möts
Avslutat

Centrala Nacka

En ny och attraktiv stadskärna växer fram
Avslutat

Vega pendeltågsstation

Trafiksäkerhet och framkomlighet i fokus
Avslutat

Future Bromma

Utveckling med resenären i fokus