Centralstationsområdet

Framtidens centralstation och mer Stockholm att älska

Stadsutvecklingsprojektet, som kallas Centralstaden, innebär att spårområdet mellan Kungsbron och Vattugatan överdäckas och bebyggs för att skapa en representativ entré till Stockholm och Sverige. Här ryms en utvecklad centralstation och bytespunkt för hållbara trafikslag, stadsrum och verksamheter som lockar fler människor att vistas och mötas, liksom fler arbetsplatser och bostäder. Utvecklingen möjliggör upp till 10 000 nya arbetsplatser i Stockholms mest attraktiva läge, som i sin tur kan generera ytterligare upp till 40 000 nya jobb i regionen.

Arbetet med en ny detaljplan för området är ett samarbete mellan Jernhusen, Stockholms stad och Trafikverket.

Foto: Jernhusen

MER LÄSNING:
> Läs mer om projektet
> Fler projekt som Projectpartner bidrar i