Citybanan

Projektet som fördubblade Stockholms spårkapacitet

Förseningar och trängsel i tågtrafiken har till stor utsträckning berott på att järnvägsspår söder om Stockholm Central inte räckt till utan all tågtrafik – pendeltåg, regionaltåg, fjärrtåg och godståg skulle samsas på två spår.

När Citybanan öppnade 2017 fick pendeltågen egna spår i en sex kilometer lång tunnel. Övrig tågtrafik fortsätter på de nuvarande spåren. Med detta fördubblades spårkapaciteten och alla tåg kan gå tätare och punktligare. Byten går smidigare tack vare de nya stationernas närhet till buss och tunnelbana.

Trafikverket byggde Citybanan i nära samarbete med Stockholms stad, Stockholms läns landsting och SL.

Projectpartner har haft ett flertal konsulter på uppdrag hos Trafikverket, bland annat i roller som ansvarig upphandlare, projektingenjör och biträdande projekteringsledare.

Foto: Trafikverket

MER LÄSNING:
> Fler projekt som Projectpartner bidrar i