Tvärbanan, Kistagrenen

Spårbundet, smidigt och smart

Tvärbanan byggs ut åtta kilometer mellan Norra Ulvsunda och Helenelund.

Det är SL genom Stockholms läns landsting som ansvarar för utbyggnaden. Arbetet sker i nära samarbete med Stockholms stad, Sundbybergs stad och Sollentuna kommun.

Tvärbanans Kistagren byggs ut från Norra Ulvsunda via Bromma flygplats, Rissne, Ursvik, Kista och vidare till Helenelund. Arbetsplatser i norr knyts då ihop med bostadsområden i söder och resenärer i Stockholm ges dessutom en möjlighet till spårbunden kollektivtrafik till och från Bromma flygplats och Kistamässan. Kistagrenen ger också fler möjlighet till smarta byten till tunnelbana, pendeltåg och bussar.

Foto: SLL, visionsbild Tvärbanan Helenelund

MER LÄSNING:
> Läs mer om projektet
> Fler projekt som Projectpartner bidrar i