Kvarnholmen

Där vatten, kultur och industrihistoria möts

I Nacka Kommuns nya stadsdelen Kvarnholmen kommer det vid färdigställande 2025 finnas över 3 000 nya bostäder och cirka 30 000 kvadratmeter kommersiella lokaler. En grundskola för 700 elever, strandpromenader, stora lokaler för kultur och evenemang, kajer och båtplatser. Många av de gamla industribyggnaderna bevaras och får ny användning.

Projectpartners konsult var byggledare på KUAB, Kvarnholmen utvecklings AB.

MER LÄSNING:
> Fler projekt som Projectpartner bidrar i