Norra Länken

Ett av norra Europas största vägtunnelprojekt

Norra länken byggdes av Trafikverket i samarbete med Stockholm stad och sträcker sig mellan Tomteboda och Värtan samt ansluter till Roslagsvägen vid Frescati. Det var ett av norra Europas största vägtunnelprojekt som sysselsatte cirka 1200 personer som mest. Alla vägtunnlar i Norra Länken är enkelriktade, totalt 13 km, varav 9 km bergtunnlar och 4 km betongtunnlar.

Under byggandet av Norra länken schaktades 1 200 000 kubikmeter berg och 400 000 kubikmeter jord. Det fyller Globen två gånger om. Ovan mark byggdes 2 km ny- och ombyggd väg och 1,5 km nya gång- och cykelvägar.

Projectpartners konsult ansvarade för delar av funktions- och projekteringssamordningen på Trafikverket.

Illustration och foto: Trafikverket

MER LÄSNING:
> Fler projekt som Projectpartner bidrar i