Projektledning är vår profession

Vi erbjuder projektledningskonsulter som kan leda ett samhällsbyggnadsprojekt mot sina mål genom alla skeden.

Har du en samhällsutvecklande idé som behöver analyseras, fördjupas eller realiseras?
På Projectpartner har vi lång erfarenhet av komplexa samhällsbyggnadsprojekt och kan hjälpa dig hantera ditt projekt och dess utmaningar och möjligheter genom alla skeden.

Varje projekt är unikt och för att skapa rätt förutsättningar för att lyckas med projektet anser vi att en väl utarbetad strategi som bygger på kunskap om etablerad projektledningsmetodik och tidigare erfarenhet behöver ligga som grund för att leda projektet.

Vi erbjuder projektledningsfunktioner i olika skeden såsom:
Projektledare
Projekteringsledare
Produktionsledare
Fastighetshandläggare
Exploateringsingenjör
Miljösamordnare

Utifrån ert behov erbjuder vi allt från enskilda konsulter till en hel eller del av en projektledningsorganisation. Vi kan också stötta din organisation med seniora rådgivare, strategiska utbildare eller samverkansledare. Gemensamt för alla våra konsulter är den strategiska projektledningskompetensen.

Projectpartner strävar efter att vara Mälardalens mest eftertraktade och kompetenta projektledningsföretag. För oss innebär det att vi vill erbjuda dig kompetens som skapar värde i din organisation och som bidrar till att ditt projekt blir framgångsrikt och utvecklar vårt samhälle. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion kring ditt projekt!

MER OM OSS:
> Kontakta oss
> Om Projectpartner
> Projekt i urval
> Möt våra medarbetare

Vår syn på projektledning

Vi på Projectpartner tycker att projektledning är en egen profession, som utövas genom ett projekts alla skeden av fler personer än de med den formella titeln projektledare.  Ledare och medarbetare i ett projekt ansvarar tillsammans för att bidra till projektets framdrift. Vi ser projektledning som teamwork.

Symbolen för vår syn på projektledning är vårt Projektledningsträd som tåligt, stolt och grönskande står väl förankrat mitt i storstadsdjungeln. Projektledningsträdet representerar ett dynamiskt och kontinuerligt utvecklingsarbete inom projektledning som vi alla på Projectpartner bidrar till.

I Projektledningsträdet finns de kompetensområden som vi anser är nödvändiga byggstenar i framgångsrik projektledning. Här finns också våra personliga egenskaper som lägger grunden till vårt yrkesutövande och vår utveckling. I de små bladen och barken sitter vår företagskultur, våra policyer och våra värdeord delaktighet, engagemang och långsiktighet som genomsyrar vårt arbete.

För oss är projektledning att med Projektledningsträdet som utgångspunkt tillämpa kunskap, verktyg och metoder för att projektet ska nå sina mål.