Projektledning är vår profession

Vi erbjuder projektledningskonsulter som kan leda ett samhällsbyggnadsprojekt mot sina mål genom alla skeden.

Har du en samhällsutvecklande idé som behöver analyseras, fördjupas eller realiseras?
På Projectpartner har vi lång erfarenhet av komplexa samhällsbyggnadsprojekt och kan hjälpa dig hantera ditt projekt och dess utmaningar och möjligheter genom alla skeden.

Varje projekt är unikt och för att skapa rätt förutsättningar för att lyckas med projektet anser vi att en väl utarbetad strategi som bygger på kunskap om etablerad projektledningsmetodik och tidigare erfarenhet behöver ligga som grund för att leda projektet.

Vi erbjuder projektledningsfunktioner i olika skeden såsom:
Projektledare
Projekteringsledare
Produktionsledare
Fastighetshandläggare
Exploateringsingenjör
Miljösamordnare

Utifrån ert behov erbjuder vi allt från enskilda konsulter till en hel eller del av en projektledningsorganisation. Vi kan också stötta din organisation med seniora rådgivare, strategiska utbildare eller samverkansledare. Gemensamt för alla våra konsulter är den strategiska projektledningskompetensen.

Projectpartner strävar efter att vara Mälardalens mest eftertraktade och kompetenta projektledningsföretag. För oss innebär det att vi vill erbjuda dig kompetens som skapar värde i din organisation och som bidrar till att ditt projekt blir framgångsrikt och utvecklar vårt samhälle. Kontakta oss gärna för en förutsättningslös diskussion kring ditt projekt!

MER OM OSS:
> Kontakta oss
> Om Projectpartner
> Projekt i urval
> Möt våra medarbetare