Projektledning är vår profession

Vi erbjuder projektledningskonsulter som kan leda ett samhällsbyggnadsprojekt mot sina mål genom alla skeden.

Se filmen play_arrow
close

Vi vet vad som krävs genom projektets alla skeden

Vi erbjuder projektledningskonsulter till ledande och samordnande roller genom ett samhällsbyggnadsprojektet alla skeden, såsom:

 

Program- och projektledare
Projekteringsledare
Projektingenjörer
Fastighetshandläggare
Exploateringsingenjörer
Miljösamordnare
Seniora rådgivare
Strategiska utbildare
Samverkansledare

 

Utifrån ert behov erbjuder vi allt från enskilda konsulter till en hel eller del av en projektledningsorganisation.

 

Utöver gedigen erfarenhet från komplexa samhällsbyggnadsprojekt har våra konsulter för ytterligare en sak gemensamt – en riktigt hög projektledningskompetens. Flertalet är certifierade (IPMA eller PMI) och samtliga medarbetare oavsett tjänstekategori genomgår våra utbildningspaket inom projektledning som tar avstamp i de definierade strategiska kompetensområdena i vårt Projektledningsträd.

 

Känn dig trygg med att en projektledningskonsult från Projectpartner både har förståelsen för vad som skapar framgångsrik projektledning genom alla skeden samt verktygen för att aktivt bidra till projektets måluppfyllelse.

 

> Kontakta oss

Projektledning enligt Projectpartner

Projektledningsträdets grenar symboliserar de kompetensområden som en framgångsrik projektledare utvecklar över tid samt vikten av att ha god självinsikt:

 

Projektmetodik

Projektmiljö

Ledarskap och medarbetarskap

Sakkunskap

Personliga egenskaper

 

För oss är projektledning att med Projektledningsträdet som utgångspunkt tillämpa kunskap, verktyg och metoder för att projektet ska nå sina mål. Alla medarbetare på Projectpartner genomgår kontinuerligt utbildning inom projektledning utifrån Projektledningsträdets kompetensområden.

 

Projektledningsträdet baseras både på vedertagna teorier och vår egen syn på projektledning. Vi har hämtat inspiration från internationellt accepterad forskning och teorier presenterade i till exempel PMBOK Guide och ISO 21500 samt Susan Wheelans teorier om grupputveckling, ledarskap och medarbetarskap.