Utbildning

Vi på Projectpartner vill bidra till att höja projektledningskompetensen inom samhällsbyggnadsbranschen.

Därför anordnar vi både egna utbildningar och är kursledare på andras projektledningsutbildningar.

Till Projectpartners Utbildningsdag arrow_forward

NY KURS: Samhällsbyggnadsprojekt – i teori och praktik

Projectpartner och Vesterlins har inlett ett samarbete för att erbjuda en helt ny kurs som kommer att fördjupa din kunskap om samhällsbyggnadsprojekt.

 

Kursen kombinerar projektledning och juridik vilket ger dig en djupare förståelse för helheten och samtliga strategiska rollers uppdrag vilket gör dig till en bättre projektmedarbetare eller projektledare – oavsett tidigare erfarenhet.

 

Vad är ett projekt?
Olika skeden i ett projekt
Olika roller i ett projekt
Projektstyrning
Legala ramar och processer
Avtal och kontrakt
Exempel baserade på verkliga projekt

 

Låt oss hjälpa dig att bygga upp din kunskap om och förståelse för systematiken och helheten i samhällsbyggnadsprojekt. Vi vågar lova att du blir en ännu bättre projektmedarbetare och dessutom får roligare på jobbet!

 

Läs mer och anmäl dig här.  

Projektledningskurser via EGA

Projectpartners Joacim Öhman leder EGA:s kurs Att styra och leda projekt

 

”Framgångsrika projekt styrs och genomförs strukturerat samtidigt som viktiga beslut tas på väl analyserade grunder. En förutsättning är dock att projektledningen har gjort en genomarbetad och strukturerad planering som möjliggör att ha kontroll över tidplanen, kostnaderna och riskerna i projektet. Kursen ger dig möjlighet att lära dig grunderna i planering för att nå en framgångsrik projektledning: prioritera, strukturera, kommunicera, dokumentera och entusiasmera.”

 

Läs mer och anmäl dig här.