Hagastaden

En helt ny del av Stockholm växer fram

Norra Stationsområdet bebyggas och utvecklas till en helt ny del av staden. Med en kombination av boende, parkområden och ett kunskapsintensivt näringsliv växer Hagastaden fram i både Stockholm och Solna.

Genom överdäckning av motorväg och järnväg ska det gamla industriområdet bebyggas och omvandlas till en levande och attraktiv stadsdel. 6000 nya bostäder och 50 000 arbetsplatser ska rymmas i Hagastaden när det står färdigt. Stadsdelen integreras med Karolinska Institutet och Nya Karolinska Solna, det nya universitetssjukhus med högspecialiserad vård, som öppnades 2016. Högskolor, forskningsinstitut och näringsliv ska arbeta i nära samverkan och bilda en unik grund för ett life science-kluster.

Foto: Visionsbild av Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB

MER LÄSNING:
> Mer om projektet
> Fler projekt som Projectpartner bidrar i