Centrala Nacka

En ny och attraktiv stadskärna växer fram

Nya kommunikationer möjliggör för nya bostäder, idrott, kunskap och kultur.

I Nackas centrala delar vill Nacka kommun skapa en levande och attraktiv stadskärna som i både utformning och funktion uppfattas som Nackas centrum. Centrala Nacka ska vara en levande och öppen stadsdel med inbjudande offentliga stråk och platser, samt en mångfald i innehåll: bostäder, arbetsplatser, handel, parker, kultur, service, skola och idrott. När tunnelbanan och en ny bussterminal står klara ska projektet också ha flyttat och överdäckat en del av väg 222/Värmdöleden.

Projectpartners projektledningskonsult var projektledare samverkansentreprenad för Södra Centrala Nacka.

Bild: Nacka kommuns visionsbild över hur över hur den nya stadsparken nära tunnelbanan kan komma att se ut.
Illustration: Amanda Wahlén, Sweco

MER LÄSNING:
> Mer om projektet
> Fler projekt som Projectpartner bidrar i