Årstafältet

En plats för möten

Visionen för Årstafältet är att det ska vara en plats för möten: Möten mellan olika människor, mellan nytt och gammalt och mellan stad och park.

På Årstafältet bygger Stockholms stad en helt ny stadsdel med cirka 6 000 nya bostäder. Det blir blandad bebyggelse, förskolor, skolor, verksamheter och en stor anlagd park. I juni 2018 startade arbetet med markförberedelser för de första bostadskvarteren och projektet beräknas vara klart 2035.

Foto: AJ Landskap/Stockholm Växer

MER LÄSNING:
> Läs mer om projektet
> Fler projekt som Projectpartner bidrar i