Projectpartner byggdes på vänskap och vision

Vi ska vara Mälardalens mest eftertraktade och kompetenta projektledningsföretag.

Anders Norlin, Tommy Backman och Joacim Öhman träffades under studietiden på KTH. Tre vänner som följdes åt även in i arbetslivet och samhällsbyggnadsbranschen. Tillsammans med Bernt Smolander förde de ett ständigt pågående samtal kring projektledning och hur de skulle kunna bidra i utvecklingen av samhället på bästa sätt. Deras erfarenheter, tankar och idéer resulterade i att de 2002 tillsammans grundade Projectpartner. Visionen är lika tydlig nu som då: Projectpartner ska vara Mälardalens mest eftertraktade och kompetenta projektledningsföretag.

Idag består Projectpartner av ett tjugotal projektledningskonsulter som sitter på ledande roller i de flesta större samhällsbyggnadsprojekt som pågår i regionen. För att nå den gemensamma visionen satsar Projectpartner målmedvetet på kompetenta medarbetare, strategiska uppdrag och en ständig utveckling av både medarbetare och företag.

MER OM OSS:
> Möt våra medarbetare
> Vår syn på projektledning
> Spännande projekt
> Så arbetar vi med etik, kvalitet och miljö
> Projectpartners Utbildningsdag

Projectpartners Utbildningsdag

Vårt årliga initiativ för branschens utveckling går hand i hand med vårt fokus på kompetensutveckling. Under Projectpartners Utbildningsdag tar vi och våra gäster tillsammans oss an ett aktuellt ämne som belyses ur olika perspektiv av våra inbjudna talare. Temat för vår Utbildningsdag 2018 var Ledarskap som skapar (önskat!) resultat, en riktig djupdykning i det mänskliga beteendet som grund till ett mer effektfullt ledarskap. Föreläsare:

Simon Elvnäs är forskare vid KTH som tillsammans med sin forskningsgrupp har följt och filmat över 400 ledare i olika branscher. Resultaten visar att ledare inte alls gör det som de ska, inte det som de vill göra och inte heller det som de tror att de gör… Simon Elvnäs delade i sitt föredrag med sig av ny och viktig kunskap som vägledning till ökad effekt av vårt ledarskap.

Erik Matton är leg. psykolog specialiserad på beteendeanalytisk organisationsutveckling som menar att ledare för att nå sina mål behöver förstå vad som driver det mänskliga beteendet. I sin föreläsning gav Erik Matton oss teori och verktyg för att utveckla vårt ledarskap och uppnå verkliga resultat i våra projekt.

Fredrik Rosengren är ingenjör specialiserad på arbetsmiljöfrågor med mångårig erfarenhet av att hjälpa företag stärka säkerhetskulturen genom att åstadkomma beteendeförändringar. Byggsektorn är den bransch i Sverige som har de mest skadedrabbade yrkesgrupperna på arbetsmarknaden. Fredrik Rosengren gav i sin föreläsning oss goda exempel på hur beteendebaserat ledarskap bidrar till en olycksfri arbetsplats.

Etik

Vår gemensamma etiska policy sammanfattar de värderingar som alla medarbetare på Projectpartner ska stå bakom och efterleva.

Läs mer

Kvalitet

Att vara kvalitetscertifierade enligt IS0 9001 är ett sätt för oss att säkerställa att vi levererar en hög och jämn kvalitet.

Läs mer

Miljö

Vi tycker att det är viktigt att ta en ansvarsfull ställning i miljöfrågor och är certifierade enligt ISO 14001.

Läs mer