Projectpartner byggdes på vänskap och vision

Vi ska vara Mälardalens mest eftertraktade och kompetenta projektledningsföretag.

Anders Norlin, Tommy Backman och Joacim Öhman träffades under studietiden på KTH. Tre vänner som följdes åt även in i arbetslivet och samhällsbyggnadsbranschen. Tillsammans med Bernt Smolander förde de ett ständigt pågående samtal kring projektledning och hur de skulle kunna bidra i utvecklingen av samhället på bästa sätt. Deras erfarenheter, tankar och idéer resulterade i att de 2002 tillsammans grundade Projectpartner. Visionen är lika tydlig nu som då: Projectpartner ska vara Mälardalens mest eftertraktade och kompetenta projektledningsföretag.

Idag består Projectpartner av ett tjugotal projektledningskonsulter som sitter på ledande roller i de flesta större samhällsbyggnadsprojekt som pågår i regionen. För att nå den gemensamma visionen satsar Projectpartner målmedvetet på kompetenta medarbetare, strategiska uppdrag och en ständig utveckling av både medarbetare och företag.

MER OM OSS:
> Vår syn på projektledning
> Spännande projekt
> Så arbetar vi med etik, kvalitet och miljö
> Projectpartners Utbildningsdag

Etik

Vår gemensamma etiska policy sammanfattar de värderingar som alla medarbetare på Projectpartner ska stå bakom och efterleva.

Läs mer

Kvalitet

Att vara kvalitetscertifierade enligt IS0 9001 är ett sätt för oss att säkerställa att vi levererar en hög och jämn kvalitet.

Läs mer

Miljö

Vi tycker att det är viktigt att ta en ansvarsfull ställning i miljöfrågor och är certifierade enligt ISO 14001.

Läs mer

Projectpartners Utbildningsdag

Vårt årliga initiativ för branschens utveckling går hand i hand med vårt fokus på kompetensutveckling. Under Projectpartners Utbildningsdag tar vi och våra gäster tillsammans oss an ett aktuellt ämne som belyses ur olika perspektiv av våra inbjudna talare.  Temat för vår Utbildningsdag 2022 tog avstamp i vårt eget 20-årsjubileum. Men istället för att blicka bakåt bytte vi tillsammans med våra föredragshållare fokus mot Framtidens samhälle och projektledning.

Morgondagens samhälle
Johanna Sundberg, framtidsstrateg  

Framtidens projektledare
Stefan Söderfjäll, författare och psykolog

Så ska Stockholm bli Europas bästa huvudstadsregion
Carl Bergkvist, Stockholms Handelskammare