”Jag vill bidra i samhällsutvecklingen.”

Linda Malmbo, Projectpartner

Läs mer om våra aktuella tjänster här arrow_forward

Utveckling

Projectpartner erbjuder uppdrag där du får vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi satsar på kompetensutveckling och stöttar vid projektledningscertifiering. Målet är att alla medarbetare ska ha minst fem utbildningsdagar per år och vi har gemensamma utbildningar utifrån vårt Projektledningsträds kompetensområden. Nya kunskaper och erfarenheter omsätts givetvis i uppdragen för att möta våra kunders behov på bästa sätt.

Engagemang

Vi är stolta över vår vänliga företagskultur, lyhörda ledarskap och initiativrika medarbetarskap. Här finns utöver spännande uppdrag, dessutom möjlighet till engagemang och utveckling i interna uppdrag och roller. Våra medarbetare anordnar gärna interna och projektrelaterade träffar på vårt fina kontor på Upplandsgatan mitt i Stockholm. Tillsammans utformar vi ”Projectpartner-året” – fyllt av välplanerade företagsmöten, utbildningspass och aktiviteter.

Långsiktighet

Projectpartner är ett ISO-certifierat företag som ständigt vill förbättras och utvecklas. Vi har alla en stark vilja att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling i vår region. Då behövs goda kundrelationer med förtroende, lojalitet och trygghet i fokus! Vill också vara ett företag där medarbetare stannar länge och utvecklas över tid. Vi satsar på god arbetsmiljö samt förutsättningar för balans mellan engagemang i uppdrag, interna åtaganden och fritid.

close