”Jag vill bidra i samhällsutvecklingen.”

Linda Malmbo, Projectpartner

Läs mer om våra aktuella tjänster här arrow_forward

Delaktighet

Som projektledningskonsulter är vi delaktiga i arbetet med att nå en god projektkultur och måluppfyllelse i de projekt vi bidrar i. Vi tror på att ta till vara på våra medarbetares vilja att leda och ta ansvar för projekt även internt på Projectpartner. Här finns alla möjligheter att påverka och vara delaktig i företagets drift och utveckling. Vi vill också att alla medarbetare är delaktiga i och bidrar till vår gemensamma kompetenshöjning och grupputveckling.

Engagemang

Vi på Projectpartner brinner för att jobba i projekt och vet hur vårt engagemang bidrar till en god projektkultur i våra projekt. För oss är det självklart att vara proaktiva, se projektets helhet och dela med oss av kunskaper och erfarenheter. Projectpartner som företag är också engagerade i att utveckla professionen projektledning och vara en del av utvecklingen i vår bransch. Det gör vi bland annat genom att arrangera uppskattade Projectpartners Utbildningsdag.

Långsiktighet

Vi vill vara långsiktigt hållbara. Det betyder för oss att värna om medarbetarnas arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter samt att satsa på kompetensutveckling. Projectpartners mål är att alla medarbetare ska ha minst fem utbildningsdagar per år och vi har kontinuerliga interna utbildningar med vårt Projektledningsträd som utgångspunkt. Medarbetarna i sin tur bidrar med sin kompetens till att skapa förtroende, lojalitet och goda långsiktiga relationer med våra uppdragsgivare.

close