Roslagsbanan

Järnväg med anor ökar kapaciteten genom hållbara satsningar

Fler dubbelspår ökar Roslagsbanans kapacitet samtidigt som tillgänglighet, säkerhet och bullerskydd förbättras. Satsningar på upprustningar av station och vagnar kombineras med investeringar i nya tåg och en ny depå.

Nordostkommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt. Antalet resenärer ökar och därför förstärker SL nu Roslagsbanans kapacitet. Genom att bygga fler dubbelspår minskar risken för störningar, det ger en bättre punktlighet och möjlighet att öka turtätheten. Samtidigt förbättras tillgängligheten, säkerheten och bullerskyddet för medborgarna. SL rustar även upp stationer och befintliga vagnar, köper nya tåg och bygger en ny depå.

Foto: SLL

MER LÄSNING:
> Läs mer om projektet
> Roslagsbanan: Projektledning under full produktion
> Fler projekt som Projectpartner bidrar i