Ramavtal Stockholms stad

Projekteringsledning i flertalet spännande projekt

Projectpartner har ramavtal med Stockholms stad, Exploateringskontoret, avseende projekteringsledning i flertalet projekt.

Hyppinge-Risinge
I norra Tensta planeras ett lyft av Hyppinge och Risingeplan. Närmare 200 bostäder planeras genom upprustning av befintlig fastighet, tillbyggnad samt påbyggnad. Projectpartners konsult ansvarar för projektering av allmän platsmark.

Perstorp, Klockelund samt Magelungen
Farsta är ett av Stockholm Stads fyra fokusområden. Stadsdelsområdet har ett unikt naturskönt läge mellan Magelungen och Drevviken, goda kommunikationer och tillgång till ett regionalt service- och verksamhetscentrum. Projectpartners konsult ansvarar för projektering av allmän platsmark i tre pågående projekt.

Foto: Stockholms stad

MER LÄSNING:
 > Hyppinge-Risinge
> Farsta
> Fler projekt som Projectpartner bidrar i