Future Bromma

Utveckling med resenären i fokus

Swedavia utvecklar Bromma Stockholm Airport med resenären i fokus. Flygplatsen ska anpassas för att tillgodose verksamhetens behov av funktionella lokaler och bättre flöden för kollektivtrafik och taxi. I förbättringarna ingår en ny ankomsthall, varsam upprustning av terminalen, optimering av flödet för taxi och buss samt att anpassa trafikflöden inför utbyggnaden av tvärbanans Kistagren. Arbetet kommer även att innebära en hel del miljöförbättringar genom att bland annat minska markbullernivåerna i bostadsområden och förbättra förutsättningarna för uppsamling av glykol. Swedavia samlar sina investeringar i programform för att hålla samman de parallellt pågående projekten på ett effektivt sätt.

Foto: Swedavia

MER LÄSNING:
> Utvecklingsprogram Future Bromma: projektledning på airside
> Läs mer om projektet
> Fler projekt som Projectpartner bidrar i