Pågående

Region Uppsala

I samband med projekt Fyra spår Uppsala – som avser spårutbyggnad för hållbara person- och godstransporter – har Region Uppsala tillsammans med Trafikverket, Uppsala kommun och Knivsta Kommun avtalat om ett investeringspaket för infrastruktur, bostäder och arbetsplatser. Region Uppsala ska i god samverkan med parterna tillhandahålla en attraktiv och effektiv kollektivtrafik med hållplatser, bytespunkter och stationer.

Pågående

Svenska kraftnät

Svenska kraftnät förstärker nu transmissionsnätet i stora delar av Sverige för att öka kapaciteten mellan elområden och till expansiva regioner där efterfrågan på el ökar. Foto: Tomas Ärlemo, Svenska kraftnät.

Pågående

Spårväg Syd

Möjlighet att koppla samman viktiga knutpunkter undersöks. Region Stockholm, i samverkan med Huddinge kommun, Stockholms stad och staten, utreder en möjlig framtida spårväg som är tänkt att gå mellan Flemingsberg och Älvsjö. Spårvägen passerar bland annat Masmo, Kungens kurva, Skärholmen och Fruängen. Foto: Region Stockholm

Pågående

Centralstationsområdet

Framtidens centralstation och mer Stockholm att älska

Pågående

Årstafältet

En plats för möten

Avslutat

Tvärbanan, Solnagrenen

En succé som fortsätter att byggas ut

Avslutat

Södertälje Lyftbro

180 meter prisbelönt landmärke

Avslutat

Nya och gamla Årstabron

Ökad kapacitet och varsam renovering

Avslutat

Stockholm Norviks Hamn

Framtidens hamn byggs i Nynäshamn

Avslutat

Hammarby Sjöstad

En naturlig utvidgning av Stockholms innerstad

Avslutat

Citybanan

Projektet som fördubblade Stockholms spårkapacitet

Avslutat

Spårväg City / Lidingöbanan

Modern spårväg i stadsmiljö

Avslutat

Norra Länken

Ett av norra Europas största vägtunnelprojekt

Avslutat

Kvarnholmen

Där vatten, kultur och industrihistoria möts

Avslutat

Centrala Nacka

En ny och attraktiv stadskärna växer fram

Avslutat

Vega pendeltågsstation

Trafiksäkerhet och framkomlighet i fokus

Pågående

Tvärbanan, Kistagrenen

Spårbundet, smidigt och smart

Pågående

Roslagsbanan

Järnväg med anor ökar kapaciteten genom hållbara satsningar

Pågående

Nya Tunnelbanan

Satsning på hållbara trafiklösningar

Pågående

Hagastaden

En helt ny del av Stockholm växer fram

Pågående

Mälarbanan

Fler spår och trygga stationer

Avslutat

Future Bromma

Utveckling med resenären i fokus

Pågående

Nya Slussen

En effektiv och trygg knutpunkt

Pågående

Ramavtal Stockholms stad

Projekteringsledning i flertalet spännande projekt