Planeringsskede

Vi kan bidra med strategier för ett gott resultat genom hela ditt projekt.

I tidiga skeden sker både planering av projektet och i många fall även planläggning för att skapa sig rådighet över markområden. För båda typerna av planeringsverksamhet är det viktigt att sätta upp strategier för ett gott resultat genom hela projektet. För samhällsbyggnadsprojekt ser vi framgången i att planläggnings-, miljö- och projekteringsfrågor går hand i hand. Vi strävar efter målsökande projektledning i tidiga skeden eftersom projektets förutsättningar och behov ofta är oklara och arbetet kan behöva styras mot delmål.

Exempel på roller:
Programledare
Projektchef
Projektledare
Projektingenjör
Projektledare plan, avtal och miljö (rådighet)
Projektledare miljö
Miljösamordnare
Lantmätare
Fastighetshandläggare
Avtalshandläggare
Markförhandlare