Produktion

Under ett projekts produktionsfas – och även innan under projekteringen – är det viktigt att ha ett byggledarskap som besitter såväl specialistkunskaper som förmågan att skapa och bibehålla goda relationer med alla inblandade partner. Vi erbjuder konsulter som med gedigen erfarenhet och projektledningskunskaper kan leda under ditt projekts produktionsfas.

Exempel på tjänster:

Projektledare produktion
Samordnande byggledare
Byggledare

XXX är byggledare på xxx, ”citat”