2023-12-21

Vi välkomnar Lotta Hedvik till Projectpartner!

NY MEDARBETARE Lotta är civilingenjör i lantmäteri vid KTH med inriktning samhällsplanering och naturresurshushållning, hennes erfarenhet är lång och gedigen från flertalet projektledande roller på Miljöförvaltningen, Stockholms stad. Nu går hon direkt in på spännande uppdrag i Nya tunnelbanan, Region Stockholms projekt Nacka i rollen som handläggare Hållbarhet på avdelning Söder.

Senaste nyheterna