2023-01-18

Vad ÄR projektledning?

För OSS är projektledning att med vårt Projektledningsträd som utgångspunkt tillämpa kunskap, verktyg och metoder för att ett projekt ska nå sina mål. 

Filmen om Projektledningsträdet arrow_forward

Varje gren på Projektledningsträdet representerar ett kompetensområde som vi behöver behärska och ständigt utvecklas inom för att projektleda framgångsrikt.

 

🌳 Metodik – metoder och verktyg för att analysera, planera och leda projekt.

🌳 Sakkunskap – kunskap inom det verksamhetsområde där projektet bedrivs.

🌳 Projektmiljö – förståelse för den unika organisation inom vilken projektet verkar.

🌳 Ledarskap och medarbetarskap – förståelse för hur eget och andras agerande påverkar projektet samt betydelsen av gemensamt ansvar.

🌳 Personliga egenskaper – en god självinsikt och kunskap om gruppers utveckling hjälper oss utveckla effektiva sätt att samarbeta, leda och kommunicera.

 

Projektledningsträdet baseras både på vedertagna teorier och vår egen syn på projektledning. Vi har hämtat inspiration från internationellt accepterad forskning och teorier presenterade i till exempel PMBOK Guide och ISO 21500 samt Susan Wheelans teorier om grupputveckling, ledarskap och medarbetarskap.

 

👉 Vill du veta mer om projektledning utifrån Projektledningsträdet?
Se gärna vår film här: https://lnkd.in/dKwFZd2r

Senaste nyheterna