2018-01-08

Utvecklingsprogram Future Bromma: projektledning på airside

Swedavia utvecklar Bromma Stockholm Airport med resenären i fokus. Projectpartners Emil Hedman är biträdande projektledare på Swedavia för delprojekt Apron. Vilka är utmaningarna med att leda projekt på airside – och vad betyder egentligen Apron?

Flygplatsen i Stockholmsförorten Bromma började byggas 1933. Stationsbyggnaden, flygledartornet och den första hangaren ritades av arkitekt Paul Hedqvist och tyska Lufthansa fungerade som konsult vid planeringen av anläggningen. 1936 invigdes flygplatsen av kung Gustav V och första flygpassagerare att angöra Bromma var prins Bertil. Under de kommande 26 åren, innan Stockholm Arlanda Airport invigdes, var Bromma flygplats huvudstadens centrum för både in- och utrikesflyg. Här samsades affärsmän med kungligheter och celebriteter. Bilder från den tiden andas flärd och jetset. Idag drivs Bromma Stockholm Airport av Swedavia och antalet passagerare har stigit markant de senaste åren. 2016 fyllde flygplatsen 80 år och slog samtidigt rekord med över 2,5 miljoner passagerare.

Bromma har inte renoverats i sin helhet sedan 1950-talet därför vill nu Swedavia anpassa flygplatsen för att tillgodose verksamhetens behov av funktionella lokaler och bättre flöden för kollektivtrafik och taxi. I förbättringarna ingår en ny ankomsthall, varsam upprustning av terminalen, optimering av flödet för taxi och buss samt att anpassa trafikflöden inför utbyggnaden av tvärbanans Kistagren. Arbetet kommer även att innebära en hel del miljöförbättringar genom att bland annat minska markbullernivåerna i bostadsområden och förbättra förutsättningarna för uppsamling av glykol.

Swedavia samlar sina investeringar i programform för att hålla samman de parallellt pågående projekten på ett effektivt sätt. Projectpartners Emil Hedman är biträdande projektledare för delprojekt Apron, vilket är termen som används för en platta. Flygplanens uppställningsplatser eller parkeringsplatser.

Vårt uppdrag är förstärka och förbättra uppställningsytan, vilket vi gör i tre etapper för att inte störa den dagliga driften”, säger Emil Hedman.  ”Vi är i dagsläget klara med en etapp och i full gång med nästa. Det blir sammanlagt tre etapper vilket omfattar massutskiftning av totalt cirka 100 000 kvadratmeter. Vi bygger också två nya taklagda pirer för anslutning mellan terminal och flygplan.”

Projektet är alltså inne i full produktionsfas samtidigt som planen startar och landar enligt tabell, att arbetet dessutom sker på airside ställer speciella krav på projektledningen:
”Alla flygplatser har delar som ligger på landside och delar på airside, där airside är de delar som har en direkt anslutning till flygplanen”, förklarar Emil Hedman. ”För att komma in på airside behöver vi gå igenom säkerhetskontrollen. Det är en daglig rutin för oss som arbetar med projektet och ett krav för samtliga transporter till och från vårt arbetsområde. Att få till logistiken kan vara en riktig utmaning när varje bil ska föranmälas och genomgå säkerhetskontrollen, nu i produktionsfas har vi ett stort antal transporter varje dag. Det kräver en noggrann planering och en förståelse hos leverantörerna”, avslutar Emil Hedman.

Flygplatsnostalgi
I samband med Bromma Stockholm Airports 80-års jubileum skapade Swedavia ett öppet bildarkiv med sköna ”Mad Men”-bilder från flygplatsens historia. Ta en titt!

Senaste nyheterna