2024-02-02

Utbildning: Tidsstyrning och kostnadsstyrning

Projekttriangeln är en grundbult inom framgångsrik projektledning. Att planera och styra projekt utifrån tid, kostnad och omfattning ger goda förutsättningar för en hög kvalitet på vår leverans.

Senaste nyheterna

2024-01-11

Nytt ramavtal: Stockholms stad

Stort tack för fortsatt förtroendet Exploateringskontoret, Stockholms stad – då vi på Projectpartner får fortsätta att bidra med projekteringsledningskonsulter med riktigt hög projektledningskompetens i era samhällsutvecklande projekt!
Läs mer arrow_forward
2024-01-09

Nytt ramavtal: Trafikverket

Stort tack för fortsatt förtroende Trafikverket – då vi på Projectpartner får bidra med markförhandlarkonsulter med riktigt hög projektledningskompetens i era spännande och för regionen så viktiga projekt.
Läs mer arrow_forward
2023-12-21

Vi välkomnar Lotta Hedvik till Projectpartner!

NY MEDARBETARE Lotta är civilingenjör i lantmäteri vid KTH med inriktning samhällsplanering och naturresurshushållning, hennes erfarenhet är lång och gedigen från flertalet projektledande roller på Miljöförvaltningen, Stockholms stad. Nu går hon direkt in på spännande uppdrag i Nya tunnelbanan, Region Stockholms projekt Nacka i rollen som handläggare Hållbarhet på avdelning Söder.
Läs mer arrow_forward