2024-02-02

Utbildning: Tidsstyrning och kostnadsstyrning

Projekttriangeln är en grundbult inom framgångsrik projektledning. Att planera och styra projekt utifrån tid, kostnad och omfattning ger goda förutsättningar för en hög kvalitet på vår leverans.

Senaste nyheterna