2018-04-23

Trååååkigt på jobbet?

Potentiellt förödande för projektet menar professor Markus Hällgren som flera av er mötte på Projectpartners Utbildningsdag i höstas. Här är hans bästa tips till projektledaren!

Markus Hällgren är professorn vid Umeå Universitet vars forskning nått riktigt höga höjder, han har studerat projektgrupper som bestigit bland annat K2 och Mount Everest. Extrema miljöer är enligt honom extra givande för att studera gruppdynamik, ledarskap och beslutsfattande. Det som händer i de här projektgrupperna skiljer sig inte så mycket från en vanlig arbetsplats, men skillnaden är att det blir mycket tydligare vad som händer i gruppen.

Under Projectpartners Utbildningsdag 2017 fokuserade Markus Hällgren på hur grupper hanterar plötsliga, oväntade förändringar. När något oväntat sker stiger nog pulsen på de flesta och vi måste göra oss beredda på att agera för att kunna fortsätta mot målet, men Markus Hällgren menar att tristess faktiskt kan vara lika förödande för ett projekt: ”Tristess är inte som många tror motsatsen till stress. En medarbetare kan ha massor att göra men ändå känna tristess genom att hen inte ser någon mening med arbetsuppgifterna och tappar motivationen. Följderna kan bli obehagliga och kostsamma. Personalomsättningen kan öka och det vet vi alla som ledare att kunskap är dyr och ibland helt omöjlig att ens ersätta. En annan effekt kan vara att medarbetare till och med kan strunta i viktiga arbetsuppgifter eller utföra dem på ett omständligt sätt, effektiviteten går då rakt nedåt.”

Att det är nyttigt att ha tråkigt ibland har vi nog alla hört under vår uppväxt, bland annat från Alfons Åbergs farmor, stämmer då inte det? ”Tristess kan, precis som hos barn, faktiskt leda till att vi blir mer kreativa. Att vi hittar på något! Men det behöver inte vara något positivt för gruppdynamiken som vi hittar på… Likaväl som vi kan få nya idéer kan vi intrigera, starta konflikter, störa oss på saker som vi vanligtvis skulle låta passera obemärkt. Vi behöver få utlopp för vår energi och det är bättre att rikta den mot projektets mål.”, säger Markus Hällgren.

Hur ska vi då undvika tristess i våra projektgrupper? ”Ett tydligt syfte är kärnan i det hela och på så sätt är projektarbete en arbetsform som i sin natur är bra för att undvika tristess.”, menar Markus Hällgren. ”Grundtanken att tillsammans sträva mot ett uppsatt mål ger i sig goda förutsättningar, sedan är det upp till projektledaren att få alla med sig mot målet under hela resan.”

PROFESSORNS BÄSTA TIPS TILL PROJEKTLEDAREN:

En god start
Definiera syftet redan från början och se till att hela gruppen är med på noterna. Checka av under resans gång att alla har syftet klart för sig och hur deras arbetsuppgifter är viktiga för att målet ska uppnås.

Rutiner och överraskningar
Förutsägbart (ex. måndagsmöten och fredagsfika) i kombination med oförutsägbart (strunt i mötet, nu bjuder jag alla på pizza!) är ett vinnande koncept mot tristess.

Uppmärksamma varandra
Att bli sedd är viktigt för oss alla! En projektgrupp mår bra av att ha medarbetare som känner sig sedda.

Fira framgångar
Att fira när ni går i mål kanske är självklart, men sätt även delmål för projektet och fira tillsammans när ni uppnått dem. Passa på att prata om slutmål och syfte men gläds i stunden!

MER OM MARKUS HÄLLGRENS FORSKNING:
www.markushallgren.com (personlig hemsida)
www.tripleED.com (forskningsgrupp)
www.extremecontexts.com (podcast)

 

Senaste nyheterna