2020-06-03

Projektledningsträdet

Nyckeln till framgångsrik projektledning sammanfattas i vår nya infografiska film.

Projectpartner AB på YouTube arrow_forward

Vi på Projectpartner ser på projektledning som en egen profession. Vi kan ha olika titlar och roller i de samhällsbyggnadsprojekt vi bidrar i, men projektledning är alltid grunden. Projektledningsträdet sammanfattar vår syn på vad som skapar framgångsrik projektledning och är baserat på vedertagna teorier och internationellt accepterad forskning tillsammans med våra egna erfarenheter.

vår YouTube-kanal hittar du nu en infografisk film som berättar mer om vår syn på projektledning.

 

 

 

 

 

Senaste nyheterna