2020-06-03

Projektledningsträdet

Nyckeln till framgångsrik projektledning sammanfattas i vår nya infografiska film.

Projectpartner AB på YouTube

Vi på Projectpartner ser på projektledning som en egen profession. Vi kan ha olika titlar och roller i de samhällsbyggnadsprojekt vi bidrar i, men projektledning är alltid grunden. Projektledningsträdet sammanfattar vår syn på vad som skapar framgångsrik projektledning och är baserat på vedertagna teorier och internationellt accepterad forskning tillsammans med våra egna erfarenheter.

vår YouTube-kanal hittar du nu en infografisk film som berättar mer om vår syn på projektledning.

 

 

 

 

 

Senaste nyheterna

2021-06-30

VD har ordet

Tack för gott samarbete under en vår där utveckling stått i fokus. Välbehövlig återhämtning i sikte för alla samhällsbyggare!
Läs mer