2021-06-03

ProjektledningsBOOST#2 – Projektklimat med Karin Måwe

En serie utbildningsfilmer för alla oss som arbetar i projektform.

Se filmen här arrow_forward

Vi är stolta över att presentera andra delen i vår serie utbildningsfilmer för oss projektledare. Som alltid utgår vi från vårt Projektledningsträd och denna gång är det projektmiljö vi fokuserar på.

Gästföreläsare är Karin Måwe som har en gedigen erfarenhet av samhällsbyggnadsbranschen i rollen som organisations- och ledarskapskonsult. Hon skriver nu på en bok som utgår från hennes erfarenheter från byggprojekt av olika slag och handlar om just projekts miljö eller projektklimat som Karin benämner det det.

Karin Måwe menar att projektklimatet, det vill säga den upplevda stämningen, kommunikationen samt nivån av engagemang och kreativitet som råder i en projektgrupp, har större påverkan än vad vi kanske räknar med. Det handlar om hur effektivt arbetet löper på, hur lönsamt projektet blir och i vilken utsträckning gruppen når sina uppsatta projektmål. Mjuka värden som ger hårda, mätbara effekter.

Som ledare är det viktigt att inse att projektklimat går att påverka och planera för, lär dig hur HUR tillsammans med oss!

 

Senaste nyheterna