2024-01-11

Nytt ramavtal: Stockholms stad

Stort tack för fortsatt förtroendet Exploateringskontoret, Stockholms stad – då vi på Projectpartner får fortsätta att bidra med projekteringsledningskonsulter med riktigt hög projektledningskompetens i era samhällsutvecklande projekt!

Senaste nyheterna

2024-01-09

Nytt ramavtal: Trafikverket

Stort tack för fortsatt förtroende Trafikverket – då vi på Projectpartner får bidra med markförhandlarkonsulter med riktigt hög projektledningskompetens i era spännande och för regionen så viktiga projekt.
Läs mer arrow_forward
2023-12-21

Vi välkomnar Lotta Hedvik till Projectpartner!

NY MEDARBETARE Lotta är civilingenjör i lantmäteri vid KTH med inriktning samhällsplanering och naturresurshushållning, hennes erfarenhet är lång och gedigen från flertalet projektledande roller på Miljöförvaltningen, Stockholms stad. Nu går hon direkt in på spännande uppdrag i Nya tunnelbanan, Region Stockholms projekt Nacka i rollen som handläggare Hållbarhet på avdelning Söder.
Läs mer arrow_forward