2017-12-05

VD har ordet

Spännande tider för samhällsbyggare!

Rivstart, det ordet kan sammanfatta både 2017 års första kvartal och min utsikt från Nya Slussens projektkontor. Pålkranar, schaktmaskiner, lastbilar, flytetyg och ett myller av människor som vistas i eller invid arbetsområdet. Det är nästan så som det ser ut lite överallt i vår region för tillfället. Det är stora byggkranar och provisoriska trafikanordningar vart man än går. Som samhällsbyggare är det roligt då det investeras i ny infrastruktur och stadsutveckling som aldrig förr. Men det finns också en stor gemensam utmaning vi har i branschen: hur säkrar vi upp kompetensen för att klara av vår och hela branschens uppgift?

Många studier visar att med en aktiv och kompetent beställare finns det bra förutsättningar för att lyckas med ett projekt. Det är från beställarhåll idéerna kring vad det är man vill åstadkomma med sitt projekt växer fram. Det är där man sätter upp sina projektmål och ställer kraven, oavsett om det är en upplevelse, funktion eller ett tekniskt krav som ska uppnås.

Med en professionell projektledning tar man sig igenom alla projektskeden metodiskt för att skaffa sig beslutsunderlag, tekniskt utredningar, planer, tillstånd och rådighet som krävs för att kunna genomföra projektet. För att till slut genomföra sin upphandlings- och genomförandestrategi som lämpar sig bäst för det aktuella projektet. Det är en ganska komplex resa från ax till limpa med mängder av avgörande val: det är just det som för oss på Projectpartner är strategisk projektledning!

Vi brinner för att vara med att utveckla Stockholm och Mälardalen, just nu har vi ledande befattningar i projekt med investeringsvolymer på hissnande 75 miljarder. För att säkra upp vår egen kompetens och kunna erbjuda de mest kunniga och professionella tjänsterna på marknaden, arbetar vi ständigt vidare med vårt interna utvecklingsarbete ”Projectpartners syn på projektledning”.

Jag vill även slå ett slag för certifieringsfrågan inom projektledning. På Projectpartner är flertalet av våra projektledare certifierade enligt IPMA och vi följer de nya ISO-standarderna för projekt med spänning, läs mer om det här.

Slutligen vill jag gärna berätta om att vi skall vara med och bidra till att framtidens ingenjörer utvecklas. Vi kommer under våren att föreläsa för civilingenjörer på KTH och dessutom är vi med och arrangerar branschsammanslutningen Initiativet som syftar till att locka fler studenter att välja lantmäteriinriktning.

/Hälsningar Tommy Backman, vd Projectpartner

Senaste nyheterna