2019-03-28

Nya Nacka stad

En ny stadsdel växer fram runt tunnelbanans utbyggnad till Nacka. Projectpartners Emil Hedman är projekteringsledare för samverkansentreprenad i centrala Nacka på Nacka kommun – och dessutom själv Nackabo.

Bild: Nacka kommuns visionsbild över hur över hur den nya stadsparken nära tunnelbanan kan komma att se ut.
Illustration: Amanda Wahlén, Sweco

Tunnelbanans blå linje förlängs från Kungsträdgården till Nacka, sträckan kommer få tre stationer i Nacka kommun: Sickla, Järla och slutstation Nacka som placeras vid Nacka Forum. Region Stockholms Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) ansvarar för att planera, projektera och bygga tunnelbanan till Nacka medan Nacka kommun har uppdraget att bygga 14 000 nya bostäder och 10 000 nya arbetsplatser i det som kommer att kallas Nacka stad.

I centrala Nacka byggs det 6000 bostäder och skapas 7000 nya arbetsplatser. Där till kommer nya butiker, kultur och service, idrottsanläggningar och skolor. En helt nyanlagd stadspark och flera nya torg ska bidra till en öppen och välkomnande känsla i kvarteren runt tunnelbanan. Mitt i centrala Nacka planeras ett landmärke i form av ett högt hus som kommer att synas på långt håll – Discus.

Norra och södra delen av centrala Nacka binds samman genom att cirka 300 meter av Värmdöleden (väg 222) däckas över i höjd med Nacka Forum. På överdäckningen kommer det att bli en naturlig mötesplats. Närmast tunnelbanan planeras ett torg med möjlighet till olika aktiviteter, som torghandel, pop up-event eller olika sammankomster. Där ska det också planteras växter och gräs som gör överdäckningen till en del av ett grönt stråk genom stadens centrala delar. Det gröna binds samman från Nackas vattentorn, över parken på överdäckningen och vidare söderut mot stadsparken vid stadshuset.

Projectpartners Emil Hedman är projekteringsledare för samverkansentreprenad i centrala Nacka, på Nacka kommun: ”I samverkansentreprenaden ingår ett antal delprojekt. I ett av dem, delprojekt Nya gatan, är det nu full produktion med att borra, spränga, och lasta sten för att lämna över färdiga ytor till kommande exploatörer att bygga sina hus. För delprojekt Värmdövägen går systemhandlingsfasen mot sitt slut. Vi inväntar leverans av granskningshandling i månadsskiftet mars/april. Därefter leverans av systemhandling i början av maj. Nästa steg för projekteringen är bygghandling med fokus på en rationell produktion.”

”En utmaning i projektet är att mycket ska ske på en relativt begränsad yta. Teknik ska få plats under mark medan gestaltningen ovan mark ska synka med Nackas vision av en stadsgata.”, berättar Emil Hedman. ”Lösningen ligger i ett givande och tagande från samtliga inblandade parter för att få till en så bra helhet som möjligt. Det fungerar riktigt bra och vi strävar alla mot samma mål.”

Emil Hedman är själv Nackabo, hur är det då att vara med och utveckla på hemmaplan? ”Härligt med gångavstånd till jobbet förstås! Jag trivs att jobba i Nacka och få vara en del i det stora arbetet med att förverkliga Nacka stad. Det är spännande att få en inblick i hur Nacka kommun vill utveckla området och för mig att vara med och omsätta det i praktiken. Värmdövägen till exempel känns för mig som en enda lång transportsträcka i dagsläget, nu ska en lång del göras om till stadsgata med kvartersstruktur och levande gaturum. Omvandlingen till en stad och smidiga kommunikationer är det jag själv ser fram emot mest och som också känns bra att få vara med och bidra till för alla Nackabor”, avslutar Emil Hedman.

MER LÄSNING:
> Mer om projektet
> Fler projekt som Projectpartner bidrar i

Senaste nyheterna

2024-03-27

Nytt uppdrag

Projectpartners projektledningskonsult Fredrik Lidberg har nytt spännande uppdrag: funktionsansvarig planer & avtal i Trafikförvaltningen, Regions Stockholms utbyggnad av Tvärbanan.
Läs mer arrow_forward
2024-03-04

BREEAM: Case study

Så stolta över vår projektledningskonsult Sara Nottebohm-Kaiser som i rollen som BREEAM-assessor varit med och drivit Nya tunnelbanan, Region Stockholms klimatarbete. BREEAM har nu lagt upp en case studie som beskriver projektet där en kombination av klimatreducerande åtgärder satts in för att uppnå mål om en 25 %-minskning av koldioxidekvivalenter.
Läs mer arrow_forward