2018-09-24

Livskraft i Hagastaden

Nu börjar det märkas att en helt ny stadsdel växer fram på det gamla Norra Stationsområdet. Här ska en skön blandning av spännande boende, Life Science och svindlande höjder knyta samman Stockholm och Solna. Projectpartners Linda Malmbo berättar mer om sitt uppdrag som projekteringsledare på Hagastaden.

Den nya stadsdelen Hagastaden börjar ta form. Efter en period där E4/E20 och Värtabanan lagts i tunnlar, ett tunnelsystem på nästan 14 hektar, är överdäckningen och byggnationer i full gång. 2025 ska Hagastaden stå färdigt med boende, handel, kultur, parkområden, kontor och en storsatsning på forskning och företagande inom vetenskaper som syftar till att förbättra människors liv och hälsa, med samlingsnamn Life Sience.

Linda Malmbo är projektledningskonsult på Projectpartner sedan ett drygt år tillbaka och under lika lång tid har hon haft första parkett till byggnationen av Hagastadens två giganter, signaturbyggnaderna Helix och Innovationen, från sitt fönster på projektkontoret. Linda arbetar som projekteringsledare på projekt Hagastaden med Exploateringskontoret, Stockholms Stad som uppdragsgivare. ”Mitt uppdrag omfattar planering och genomförande av projekt Hagastaden inom Stockholms kommungräns. Det innebär bland framtagande av handlingar och underlag för anläggning av gator och allmän platsmark samt markförsäljning till privata byggherrar”, berättar Linda. Hagastaden är byggnadstekniskt ett komplext projekt. Delen som Linda projekterar ligger norr om den kommande Norra Stationsparken och byggs ovanpå väg- och järnvägstunnlarna som byggdes i en tidigare del av projektet. ”Just nu håller vi på att slutföra handlingar för uppfyllnad och ledningsförläggning ovan väg- och järnvägstunnlarna samt kommande parkeringsgarage. Byggstarten sker till våren och innan dess ska källarvåningarna för fyra kvarter vara klara och garagedelen under västra delen av den nya parken vara byggd. Ca 70 000 m³ fyllnadsmaterial beräknas att behövas och det är som mest 6 meter uppfyllnad från tunneltak till terrasshöjd. Tätskikt och skyddsbetong på tunneltaken är strax klara och om ett par veckor startar bygget av kvarteren och parkeringsgaraget.”

Projekt Hagastaden består av flera delprojekt och att klara tidsberoendet dem emellan är direkt avgörande för framdriften. Varje delprojekt behöver hålla sina planerade tider, satta efter komplexa beräkningar, för att nästa moment eller bygge ska kunna ta vid. ”Jag ser det som en av mina viktigaste uppgifter att tydligt kommunicera kring varför det är så viktigt att vi håller våra tidplaner och vikten av täta avstämningar. När alla aktörer har en förståelse för hur delprojekten hänger samman för helheten, då har vi bra förutsättningar för samarbete mot ett gemensamt mål.” Nästa utmaning för Linda i Hagastaden är projektering av Norra Stationsparken som ska löpa som ett grönt stråk genom den nya stadsdelen: ”Jag ser fram emot det här härliga parkprojektet där det finns många spännande delar att samordna sig kring, från gestalning och konst till murar och körbanor.”

Som projektledningskonsult kan roller och uppdrag variera, men projektledningskompetensen är alltid grunden. ”Mina styrkor som projektledare är just kommunikation men även förmågan att se helheten och att skapa förutsättningar för gott samarbete i projektgrupper. Sedan tycker jag att det är bra att vara påläst, du ska kunna det du pratar om. Inom Projectpartner satsar vi på att stärka projektledningskompetensen, känner jag att jag behöver fylla på inom tex en viss sakkunskap så får jag möjlighet att gå lämplig utbildning. Vi utbildar oss också tillsammans som grupp, mina kollegor inom Projectpartner sitter på mycket kunskap och erfarenhet från stora, komplexa projekt vilket gör att diskussionerna blir extra givande. Både kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte kommer i slutändan projekten till nytta vilket känns bra”, avslutar Linda Malmbo.

Illustration: Visionsbild av Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB

Hagastaden i siffror

På en yta av 96 hektar ska 6000 nya bostäder och 50 000 nya arbetsplatser byggas 2010-2025, en investering på sammanlagt 67 miljarder.

Det är Stockholms stad, Solna stad, Nya Karolinska Solna, Karolinska Institutet, Akademiska Hus, Locum, Trafikverket, Stockholm Science City Foundation, och ett antal privata byggherrar som är med och skapar Hagastaden.

MER LÄSNING
> Hagastaden
> Fler projekt som Projectpartner bidrar i

Senaste nyheterna

2024-03-27

Nytt uppdrag

Projectpartners projektledningskonsult Fredrik Lidberg har nytt spännande uppdrag: funktionsansvarig planer & avtal i Trafikförvaltningen, Regions Stockholms utbyggnad av Tvärbanan.
Läs mer arrow_forward
2024-03-04

BREEAM: Case study

Så stolta över vår projektledningskonsult Sara Nottebohm-Kaiser som i rollen som BREEAM-assessor varit med och drivit Nya tunnelbanan, Region Stockholms klimatarbete. BREEAM har nu lagt upp en case studie som beskriver projektet där en kombination av klimatreducerande åtgärder satts in för att uppnå mål om en 25 %-minskning av koldioxidekvivalenter.
Läs mer arrow_forward