Projectpartners Utbildningsdag 2/10...Läs mer.

close
2017-12-08

Global projektstyrningsguide

Den globala organisationen ISO arbetar vidare med att ta fram en samling standarder för projekt, program och portföljer. Hittills har standarder för projektledning och portföljhantering lanserats, nu kompletteras serien av en standard för projektstyrning. Varför behövs då en global standardisering av projekt? Therése Andrén på SIS berättar mer.

Therése Andrén är ansvarig projektledare på SIS, den ideella förening som representerar Sverige i ISO: “Nästan alla organisationer bedriver idag arbete i form av projekt oavsett om det är inom näringslivet eller föreningslivet. Med hjälp av standarder inom ramen för projekt, program och portfölj kan vi undvika att missförstå varandra genom att vi använder samma begrepp och definitioner. De globala standarderna är skrivna av experter från flera länder vilket gör att de kan användas som referens eller hänvisning vid internationella samarbeten. Standarderna är en samling god praxis och oberoende av projektmetodik och projektmodeller. Förhoppningen är att ledtider och kostnader minskar och att sannolikheten för framgång höjs.”

ISO:s serie av standarder ska tillsammans täcka in alla olika nivåer inom projektarbete. “Standarden ISO 21500 Vägledning för projektledning – Begrepp och processer var den första standarden i serien, den publicerades 2012. Standarden har som syfte att vägleda vilka leverabler projektet har. Efter den så kom Vägledning av portföljhantering (ISO 21504), den ska vägleda på en mer strategisk nivå så som att exempelvis kunna optimera resurser. Vägledning för programhantering (ISO 21503) som ännu inte är publicerad ska vägleda i fördelarna med att samla flera projekt i ett program.”, förklarar Therése Andrén. “Inom kort kommer standarden Vägledning för styrning av projekt program och portföljer (ISO 21505) att publiceras och till hösten förväntas Vägledning för programhantering att vara klar.”

En plattform för samsyn
Projectpartner följer standardiseringsarbetet med spänning och förväntan. Joacim Öhman är projektledarkonsult på Projectpartner: “När alla nivåer täcks in av standardiseringen finns det en gedigen plattform att stå på för att varje led i en projektbaserad verksamhet ska ha en samsyn på både förutsättningar och förväntningar. Det minskar risken för begreppsförvirring och avvikelser vilket i sin tur leder till vinster i form av effektiviseringar. Vi ser även själva ISO-standarden som ett sätt att lyfta och synliggöra betydelsen av strategisk projektledning. Det är trots allt en profession som ansvarar för omkring en tredjedel av världens totala bruttonationalprodukt.”

Senaste nyheterna