2019-05-20

Beteendebaserad säkerhet prisas

SL: projekt för Roslagsbanans utbyggnad tilldelas Håll nollans arbetsmiljöpris för sitt arbete med att förebygga arbetsplatsolyckor. Metoden de använder kallas beteendebaserad säkerhet och fokuserar på ledarskap och inlärningspsykologi. Fredrik Rosengren, arbetsmiljöstrateg på SL berättar mer.

Nordostkommunerna i Stockholmsregionen växer kraftigt. Antalet resenärer ökar och därför förstärker SL Roslagsbanans kapacitet samtidigt som tillgänglighet, säkerhet och bullerskydd förbättras för medborgarna. Projekt Roslagsbanan ska alltså skapa trygghet för resenärer och medborgare, nu under projektets gång är trygga arbetsplatser för medarbetare i ständig fokus. Hela projektet genomsyras av ett speciellt arbetssätt för att säkra arbetsmiljön och förebygga arbetsplatsolyckor vilket nu har tilldelats Håll Nollans arbetsmiljöpris 2019.

Fredrik Rosengren är arbetsmiljöstrateg på Roslagsbanans utbyggnad på SL och utgår i sitt säkerhetsarbete från forskningsbaserade metoder och modeller från inlärningspsykologin. Ni som deltog på Projectpartners Utbildningsdag 2018 mötte Fredrik som då delade med sig om sina kunskaper inom arbetssättet som kallas beteendebaserad säkerhet, det som projekt Roslagsbanan så framgångsrikt använt sig av och nu också prisats för.

Fredrik, kan du förklara begreppet beteendebaserad säkerhet?
Det innebär kortfattat att satsa på att förstärka goda och säkra beteenden på en byggarbetsplats. Ofta utgår ett arbetsmiljöarbete från att något redan har gått snett, med beteendebaserad säkerhet (BBS) försöker vi istället hitta beteenden som bidrar till att vi arbetar på ett säkert sätt och sedan skapa gynnsamma förhållanden för dessa beteenden. Det vill säga att se till att vi kan och vill arbeta säkert. Vi kan då styra arbetsmiljöarbetet genom att förstärka och ge feedback på det beteendet vi vill se mer av, istället för att fokusera på det vi vill se mindre av.

Vilka resultat har ni sett inom projektet?
Vi har lyckats öka andelen säkra beteenden vilket har lett till att antalet olyckor och oönskade incidenter har minskat drastiskt. Vi har med hjälp av inlärningspsykologi och beteendeanalytisk organisationsutveckling skapat en säkrare och mer välmående arbetsplats.

Varför fungerar det?
Det här sättet att leda på bygger på en solid vetenskaplig grund med beteendeanalysen i centrum. Vi lär oss att förstå varför vi väljer de beteenden vi gör, samt att vi blir duktiga på att skapa gynnsamma förhållanden för de beteenden vi vill se mer av. Det här gör att vi väljer de beteenden som är önskvärda vilket leder till att vi skapar de resultat vi vill ha.

Om ett projekt vill starta upp ett BBS-tänk på sina arbetsplatser, vad är första steget?
Vi är ofta väldigt avvikelsefokuserade när vi jobbar med arbetsmiljöfrågor och utgår alltid från att vi ska undvika något, tex olyckor. Problemet är att vi inte kan skapa ett nytt resultat genom att fokusera på det vi inte vill ha. Börja istället med att fokusera på de säkra beteende som ni vill se mer av!

MER LÄSNING:
> Om Roslagsbanan
> Om Håll nollan

 

Senaste nyheterna