2023-06-16

Rätt att använda marken – så går det till

Så stolta över vår projektledningskonsult Frida Granbom. I sitt uppdrag är hon Samordnare markåtkomst för avdelning Väst på Nya tunnelbanan, Region Stockholm. I en intervju med regionen ger hon oss alla insikt i hur det går till att få det tillträde till marken som behövs när tunnelbanan byggs ut. Frida är med sin grymma kompetens och erfarenhet verkligen helt rätt person att fråga!

Senaste nyheterna

2024-01-11

Nytt ramavtal: Stockholms stad

Stort tack för fortsatt förtroendet Exploateringskontoret, Stockholms stad – då vi på Projectpartner får fortsätta att bidra med projekteringsledningskonsulter med riktigt hög projektledningskompetens i era samhällsutvecklande projekt!
Läs mer arrow_forward
2024-01-09

Nytt ramavtal: Trafikverket

Stort tack för fortsatt förtroende Trafikverket – då vi på Projectpartner får bidra med markförhandlarkonsulter med riktigt hög projektledningskompetens i era spännande och för regionen så viktiga projekt.
Läs mer arrow_forward