Nytt och aktuellt från Projectpartner

För dig som gillar engagemang, projektledning och samhällsbyggnad.

2024-03-27

Nytt uppdrag

Projectpartners projektledningskonsult Fredrik Lidberg har nytt spännande uppdrag: funktionsansvarig planer & avtal i Trafikförvaltningen, Regions Stockholms utbyggnad av Tvärbanan.

Läs mer open_in_new
2024-03-04

BREEAM: Case study

Så stolta över vår projektledningskonsult Sara Nottebohm-Kaiser som i rollen som BREEAM-assessor varit med och drivit Nya tunnelbanan, Region Stockholms klimatarbete. BREEAM har nu lagt upp en case studie som beskriver projektet där en kombination av klimatreducerande åtgärder satts in för att uppnå mål om en 25 %-minskning av koldioxidekvivalenter.

Läs mer open_in_new
2024-02-26

Utbildning: Social hållbarhet

I år var ”Social hållbarhet i samhällsbyggnadsprojekt” tema för Projectpartners hållbarhetsutbildning. Maria Aspelin, senior teknikansvarig på AFRY, guidade oss till en bättre förståelse för begreppet.

Läs mer open_in_new
2024-01-11

Nytt ramavtal: Stockholms stad

Stort tack för fortsatt förtroendet Exploateringskontoret, Stockholms stad – då vi på Projectpartner får fortsätta att bidra med projekteringsledningskonsulter med riktigt hög projektledningskompetens i era samhällsutvecklande projekt!

Läs mer open_in_new
2024-01-09

Nytt ramavtal: Trafikverket

Stort tack för fortsatt förtroende Trafikverket – då vi på Projectpartner får bidra med markförhandlarkonsulter med riktigt hög projektledningskompetens i era spännande och för regionen så viktiga projekt.

Läs mer open_in_new
2023-12-21

Vi välkomnar Lotta Hedvik till Projectpartner!

NY MEDARBETARE Lotta är civilingenjör i lantmäteri vid KTH med inriktning samhällsplanering och naturresurshushållning, hennes erfarenhet är lång och gedigen från flertalet projektledande roller på Miljöförvaltningen, Stockholms stad. Nu går hon direkt in på spännande uppdrag i Nya tunnelbanan, Region Stockholms projekt Nacka i rollen som handläggare Hållbarhet på avdelning Söder.

Läs mer open_in_new
2023-11-09

Utbildningspass: Kommunikation och grupputveckling

Att utbilda oss tillsammans inom projektledning är en grundbult för oss på Projectpartner. Nu vill vi tacka Tomas Flyckt och Magdalena Wijk för en mycket givande presentation av Spårväg Syd med fokus på kommunikationsarbetet i projektet under vår senaste interna utbildningsträff.

Läs mer open_in_new
2023-10-13

Tack!

Tack till alla som boostade sin projektledningskompetens under årets Projectpartners Utbildningsdag. Nu släpper vi en film med höjdpunkterna från dagen. Tryck på läs mer för att se filmen!

Läs mer arrow_forward
2023-08-31

Nu är programmet släppt!

Vi är mycket stolta att nu kunna presentera årets föredragshållare: Anna Frankzen Starrin, kulturantropolog & trendanalytiker, Ylva M Andersson, författare till Årets Projektledarbok 2023 samt Mårten Nylén, hälsoinspiratör och tränare. Dessutom paneldiskussion på ämnet: Så kan vi kvalitetssäkra projektledningskompetensen i en föränderlig värld. Hoppas att just DU vill boosta din projektledningskompetens tillsammans med oss!

Läs mer arrow_forward
2023-07-06

Ny kurs: Samhällsbyggnadsprojekt – i teori och praktik

Vi är stolta över att nu kunna berätta att Projectpartner och Vesterlins har inlett ett samarbete för att erbjuda en helt ny kurs som kombinerar juridik med projektledning för att ge dig en djupare förståelse för helheten i samhällsbyggnadsprocessen. Vi vågar dessutom lova att du blir en ännu bättre projektmedarbetare som har roligare på jobbet!

Läs mer arrow_forward
2023-06-28

Projectpartners Utbildningsdag 2023

Vi är stolta och glada att meddela att vi i år anordna Projectpartners Utbildningsdag i samarbete med Svenskt Projektforum! Tillsammans vill vi nu ge en riktig projektlednings-boost till alla som arbetar med samhällsbyggnad i projektform!

Läs mer arrow_forward
2023-06-16

Rätt att använda marken – så går det till

Så stolta över vår projektledningskonsult Frida Granbom. I sitt uppdrag är hon Samordnare markåtkomst för avdelning Väst på Nya tunnelbanan, Region Stockholm. I en intervju med regionen ger hon oss alla insikt i hur det går till att få det tillträde till marken som behövs när tunnelbanan byggs ut. Frida är med sin grymma kompetens och erfarenhet verkligen helt rätt person att fråga!

Läs mer arrow_forward
2021-06-30

VD har ordet

Tack för gott samarbete under en vår där utveckling stått i fokus. Välbehövlig återhämtning i sikte för alla samhällsbyggare!

Läs mer open_in_new
2021-06-18

”Höga ambitioner och ett gott internt samarbete inom förvaltningen har varit nyckeln till framgång!”

2020-06-26

VD har ordet

Så snabbt förutsättningarna kan ändras, och hur snabbt vi faktiskt kan anpassa oss och ställa om. Sommaren är efterlängtad efter en vår då projektledningen behövde vara extra flexibel.

Läs mer arrow_forward
2019-05-20

Beteendebaserad säkerhet prisas

SL: projekt för Roslagsbanans utbyggnad tilldelas Håll nollans arbetsmiljöpris för sitt arbete med att förebygga arbetsplatsolyckor. Metoden de använder kallas beteendebaserad säkerhet och fokuserar på ledarskap och inlärningspsykologi. Fredrik Rosengren, arbetsmiljöstrateg på SL berättar mer.

Läs mer arrow_forward
2019-03-28

VD har ordet

Våra roller, specialområden och titlar kan variera men grunden är den samma: projektledningskompetens. Kul att vi får tillfälle att bidra till utveckling både av samhälle och individer!

Läs mer arrow_forward
2019-03-28

Nya Nacka stad

En ny stadsdel växer fram runt tunnelbanans utbyggnad till Nacka. Projectpartners Emil Hedman är projekteringsledare för samverkansentreprenad i centrala Nacka på Nacka kommun – och dessutom själv Nackabo.

Läs mer arrow_forward
2018-09-24

Livskraft i Hagastaden

Nu börjar det märkas att en helt ny stadsdel växer fram på det gamla Norra Stationsområdet. Här ska en skön blandning av spännande boende, Life Science och svindlande höjder knyta samman Stockholm och Solna. Projectpartners Linda Malmbo berättar mer om sitt uppdrag som projekteringsledare på Hagastaden.

Läs mer arrow_forward
2018-06-18

105 000 jublande fans väntar!

Mes Que un Club, mer än en klubb. FC Barcelonas motto genomsyrar ombyggnationen av hemmaarenan Camp Nou. Tradition och känsla ska samsas med funktion och modern teknik – och givetvis får inte bygget påverka en enda match. Chris Dite, arkitekt på Arup och uppskattad guide under Projectpartners studiebesök, berättar mer.

Läs mer arrow_forward
2018-06-18

VD har ordet

Årets vårkonferens hade inspiration, kompetensutveckling och teambuilding i fokus. Härligt att få utvecklas tillsammans mitt i en pulserande storstad!

Läs mer arrow_forward
2018-04-23

Vega: ny stadsdel får modern kollektivtrafik

Som en del i en större satsning bygger Trafikverket Vega pendeltågstation, ett nytt stopp längs Nynäsbanan som kommer att möjliggöra ett säkert resande med påtagliga miljövinster. Projectpartners Eva Lexén, delprojektledare på Trafikverket, ger oss en inblick in vad som händer i projektet just nu.

Läs mer arrow_forward
2017-12-28

Energifyllt möte!

Under Initiativet anordnade vi en tävling i vår monter: följ oss på LinkedIn och tävla om en plats på Projectpartners Karriärsträff 2017. 2 juni var vinnargänget, alla studenter från KTH, på besök hos oss. Det blev en riktigt härlig energikick för oss alla!

Läs mer arrow_forward
2017-12-28

Roslagsbanan: projektledning under full produktion

Ökad kapacitet, bättre säkerhet, mindre buller och förbättrad tillgänglighet. Målen med ombyggnationen av Roslagsbanan är tydliga. Just nu är projektet inne i en intensiv fas där den mest moderna stationen efter Roslagsbanan tar form – samtidigt som tågen fortsätter att rulla. Det är nu projektledningen verkligen sätts på prov. Projectpartners Charlotte Johansson berättar mer.

Läs mer arrow_forward
2017-12-08

Initiativ för framtidens samhällsbyggare

Vi är glädjande nog många som månar om återväxten inom svensk samhällsbyggnad. Under paraplynamnet Initiativet samlas nu ett antal företag och myndigheter som tillsammans önskar skapa opinion och genomföra arrangemang som ska leda till att fler studenter väljer att inrikta sig mot lantmäteri.

Läs mer arrow_forward
2017-12-08

Global projektstyrningsguide

Den globala organisationen ISO arbetar vidare med att ta fram en samling standarder för projekt, program och portföljer. Hittills har standarder för projektledning och portföljhantering lanserats, nu kompletteras serien av en standard för projektstyrning. Varför behövs då en global standardisering av projekt? Therése Andrén på SIS berättar mer.

Läs mer arrow_forward
2017-10-06

Projectpartners Utbildningsdag

Vårt årliga initiativ för branschens utveckling går hand i hand med vårt fokus på kompetensutveckling. Under Projectpartners Utbildningsdag tar vi och våra gäster tillsammans oss an ett aktuellt ämne som belyses ur olika perspektiv av våra inbjudna talare.

Läs mer arrow_forward