"Jag vill få människor och projektmetodik att samspela för att göra konkret nytta i samhället"

Youssef Hassib, projektledningskonsult

YOUSSEF HASSIB
Mobil: 070-147 33 90
E-post: youssef.hassib@projectpartner.se

Uppdrag: Biträdande projektledare rivning av Hornsbergs bussdepå
Uppdragsgivare: Trafikförvaltningen, Region Stockholm
Bakgrund: Jag är utbildad till civilingenjör både i Frankrike och i Sverige, där jag valde inriktningen anläggningsprojektering på KTH. Jag har genom åren skaffat mig en gedigen erfarenhet av projektledning och projektstyrning av stora och komplexa infrastrukturprojekt från tidiga skeden till avslut. Min naturliga dragning till ledarskap och min kompetens inom projektledning ger mig förutsättningar för att leda grupper och snabbt skaffa mig en helhetsförståelse för ett projekt och dess utmaningar.
Roligast med mitt jobb: Att få människor och projektmetodik att samspela för att göra konkret nytta i samhället, och ju större nytta desto bättre.
Motto: Det kommer att blåsa, det kommer kanske till och med att storma, men båten ska ro i hamn.