"Jag brinner för projektledning, att leda grupper mot uppsatta mål."

Vidar Sandström, projektledningskonsult

VIDAR SANDSTRÖM
Mobil: 073-937 56 21
E-post: vidar.sandstrom@projectpartner.se

Uppdrag: Föräldraledig (tillbaka 2020-09-01).
Uppdragsgivare:
Bakgrund: Jag är utbildad civilingenjör vid KTH inom Samhällsbyggnad med inriktning mot byggprojektledning och certifierad senior projektledare (IPMA B och PRINCE2). Jag har tidigare arbetat på ÅF (numera AFRY) i åtta år, främst med projektledning inom stora infrastrukturprojekt såsom Förbifart Stockholm, Västlänken och Mötesplats Nacka i olika roller från projektingenjör till uppdragsledare. Parallellt med detta var jag även anbudssamordnare och gruppchef för som mest 20 personer.
Roligast med mitt jobb: Att få en grupp personer att dra åt samma håll och även kunna ändra riktning tillsammans för att slutligen leverera en gemensam produkt.
Jag brinner för: Projektledning.