"Jag vill skapa långsiktigt goda förutsättningar för människor"

Sara Söderstam, projektledningskonsult och ansvarig Projectpartner Mark & Miljö

SARA SÖDERSTAM

Mobil: 073-076 07 65

E-post: sara.soderstam@projectpartner.se

Uppdrag: Projektledare Rådighet på Program Tvärbanan, Kistagrenen.
Uppdragsgivare: Trafikförvaltningen, Region Stockholm.
Bakgrund: Jag är civilingenjör inom lantmäteri. Jag inledde mitt arbetsliv med att arbeta kommunalt som exploateringsingenjör i Vaxholm och som fastighetsrättslig konsult på NAI Svefa med blandade kommunuppdrag. Till slut hamnade jag på Mälarbanan där jag fick smak för stora projekt. De är både fantastiskt roliga och fantastiskt jobbiga! Idag arbetar jag som projektledare Rådighet på Tvärbanan, med ansvar för de planer, avtal och tillstånd som behövs för att kunna byggstarta. Jag är även ansvarig för Projectpartner Mark & Miljö, vår interna satsning på projektledning med inriktning på lantmäteri och miljö .
Roligast med mitt jobb: Att bidra till vårt samhälle och faktiskt kunna göra skillnad på riktigt. Att bygga mer för pengarna och skapa bra förutsättningar för människorna i lång tid framöver.
Jag brinner för: Min familj (fast de tycker jag  jobbar för mycket) och scoutlivet.

PROJEKT I URVAL:
> Tvärbanan, Kistagrenen