"Jag vill vara delaktig i samhällsutvecklingen"

Patrik Nordström, projektledningskonsult

PATRIK NORDSTRÖM
Mobil: 073-076 07 68
E-post: patrik.nordström@projectpartner.se

Uppdrag: Projekteringsledare BEST (Bana, El, Signal, Tele), förlängning av blå linje till Nacka, Södermalm och Söderort
Uppdragsgivare: Region Stockholm, förvaltningen för utbyggd tunnelbana.
Bakgrund: Jag är civilingenjör i elektroteknik från KTH, systemteknisk inriktning med fokus på processer och projektledning. Examensarbetet utfördes inom systematisk kravhantering på Bombardier Transportation. Har arbetat med projektledning inom flertalet infrastrukturprojekt, både som beställare och som konsult i uppdragsledningen. Detta har gett god insikt i bl.a Trafikverkets plan- och byggprocess för både väg och järnväg. Har även mångårig erfarenhet av Teknisk säkerhetsstyrning inom signalteknik, både som assessor och som handläggare för godkännandeprocessen gentemot Transportstyrelsen.
Roligast med mitt jobb: Att vara delaktig i samhällsutvecklingen och att bygga infrastruktur som berör så många människor.
Jag brinner för: Ordning och reda i projekt och att vara den sammanhållande länken mellan de olika teknikslagen.

PROJEKT I URVAL:
> Nya Tunnelbanan
> Citybanan

Foto: Nacka Kommun