"Det är en fantastisk känsla att få vara en del i samhällsutvecklingen"

Magdalena Wijk, projektledningskonsult

MAGDALENA WIJK
Mobil: 076-897 72 26
E-post: magdalena.wijk@projectpartner.se

Uppdrag: Samordnande fastighets- och avtalshandläggare på program Roslagsbanans Utbyggnad
Uppdragsgivare: Trafikförvaltningen, Region Stockholm
Bakgrund: Jag har arbetat med fastighetsbildning både som konsult och statlig förrättningslantmätare, handläggning av de flesta typer av förrättningar. Jag har även varit Samrådsansvarig mot Länsstyrelsen för Stockholms län, sammankallande för värderingsnätverk, lean-coach och handledare vid ledningsrättsförrättningar. Gedigen erfarenhet av förrättningar med många sakägare och motstridiga intressen. Dessförinnan var jag under många år projektledare vid ombildning från hyresrätt till bostadsrätt. Processen omfattade skapande av bostadsrättsförening till fungerande förvaltning, vilket innebar kommunikation och omhändertagande av gruppen samtidigt med juridiska, ekonomiska och tekniska frågor.
Roligast med mitt jobb: Det är en fantastisk känsla att få vara en del i samhällsutvecklingen genom att skapa bättre kollektivtrafik. Kollektivtrafik är ju betydelsefullt för såväl människor i vardagen som vår framtida miljö. Vissa delsträckor befinner sig i planeringsskede samtidigt som andra är färdigbyggda och avslutande ”städning” pågår. Jag gillar att delta i processer från start till mål. Det är underbart kul att jobba i projekt med duktiga människor och se vad man tillsammans kan åstadkomma! Jag älskar att se generella samband och samtidigt nörda ner i detaljer.
Motto: Trägen vinner.
Jag brinner för: Promenader – galet skönt för såväl kroppen som knoppen både i naturen och stan.

PROJEKT I URVAL:
> Roslagsbanan