"Jag gillar att samverka med människor i stora komplexa projekt"

Linda Malmbo, projektledningskonsult

LINDA MALMBO
Mobil: 070-268 78 60
E-post: linda.malmbo@projectpartner.se

Uppdrag: Projekteringsledning på projekt Hagastaden. Uppdraget omfattar planering och genomförande av projekt Hagastaden inom Stockholms kommungräns. Det innebär bland framtagande av handlingar och underlag för anläggning av gator och allmän platsmark samt markförsäljning till privata byggherrar.
Uppdragsgivare: Exploateringskontoret, Stockholm Stad
Bakgrund: Jag är utbildad högskoleingenjör i byggteknik. Mina tidigare anställningar har bland annat innefattat uppdragsansvarig för större infrastrukturprojekt på WSP Sverige, utredare/handläggare för plan- och byggfrågor på Sveriges kommuner och Landsting (SKL) och bygglovshandläggare på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Huddinge kommun. Jag började på Projectpartner 2017.
Roligast med mitt jobb: Att träffa och samverka med olika aktörer i stora komplexa projekt. Att varje projekt är unikt – innehåll och människor.

PROJEKT I URVAL:
> Hagastaden