"Jag vill bidra till samhällsutvecklingen i vår region"

Joacim Öhman, projektledningskonsult

JOACIM ÖHMAN
Mobil: 073-076 07 62
E-post: joacim.ohman@projectpartner.se

Uppdrag: Projektstrateg för överdäckningen Centralstationen
Uppdragsgivare: Jernhusen
Bakgrund: Jag har varit yrkesverksam sedan 1996 och i huvudsak arbetat i större infrastruktur- och industriprojekt. Jag har gedigen erfarenhet av att leda komplexa projekt från uppdrag som projekt- och projekteringsledare med inriktning mot de tidigare skedena såsom förstudier, järnvägs- och vägutredningar, järnvägsplaner, vägarbetsplaner och detaljplaner inklusive miljökonsekvensbeskrivningar samt detaljprojektering men även genomförande. Sedan 2002 är jag certifierad projektledare enligt IPMA. Jag har god erfarenhet av att upphandla både konsulter och entreprenörer i olika upphandlingsformer inom ramen för Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och inom dessa uppdrag arbeta med utökad samverkan i enlighet med FIA. Jag har även erfarenhet av rollen som partnering- eller samverkansledare inom ramen för dessa uppdrag samt god erfarenhet från kvalitets- och verksamhetsutveckling. Jag är en av grundarna till Projectpartner.
Roligast med mitt jobb:
På min topplista står:
– att bidra till samhällsutvecklingen i regionen
– att arbeta i komplexa samhällsbyggnadsprojekt
– att arbeta med engagerade och kompetenta människor
Motto: Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid

PROJEKT I URVAL:
> Centralstationsområdet
> Tvärbanan, Kistagrenen
> Roslagsbanan
> Citybanan
> Stockholm Norviks Hamn