"Jag brinner för att utveckla samhället och förbättra för människor”

Anna Krafft, projektledningskonsult

ANNA KRAFFT
Mobil: 070-786 03 60
E-post: anna.krafft@projectpartner.se

Uppdrag: Biträdande projektledare för Projekt Rådighet på Tvärbanan Kistagrenen.
Uppdragsgivare: Trafikförvaltningen, Region Stockholm.
Bakgrund: Generalist inom projektledning i infrastrukturprojekt med drygt 10 års erfarenhet från olika roller i alla skeden, från tidiga utredningar till planläggning, projektering och byggande. Som beställarens representant har jag bland annat jobbat i många projekt inom dagvattenhantering och vägbyggnad. Jag är certifierad projektledare enligt IPMA.
Några exempel på tidigare roller:
• Östlig förbindelse – projektledare formell hantering (ansvarig för planläggning och tillståndshantering),Trafikverket
• Väg 261 Ekerövägen – delprojektledare projektering, Trafikverket
• Norra länken, delen vid Hagastaden – funktionssamordnare i arbetsplaneskedet och för del av projekteringsskedet, Trafikverket
• Flertalet vattenskyddsprojekt för dagvattenhantering längs broar i Östra Mälarens vattenskyddsområde – biträdande projektledare, Trafikverket
Roligast med mitt jobb: Det mest utmanande och roliga är att jobba med människor i projekt, att vara en del i ett team som utifrån varje projekts förutsättningar strävar mot samma mål.
Jag brinner för: Att bidra till att utveckla samhället och förbättra för människor.

PROJEKT I URVAL:
> Tvärbanan, Kistagrenen
> Norra Länken