"Jag vill vara med och skapa ett positivt avtryck i samhällsbyggandet"

Anders Norlin, projektledningskonsult

ANDERS NORLIN
Mobil: 073-076 07 66
E-post: anders.norlin@projectpartner.se

Uppdrag: Biträdande projektledare för Projekt Rådighet på Tvärbanan Kistagrenen.
Uppdragsgivare: Trafikförvaltningen, Region Stockholm.
Bakgrund: Jag har varit yrkesverksam sedan 2000 och i huvudsak arbetat i större infrastrukturprojekt. Som certifierad projektledare (PMP) Project Management Professional har jag gedigen erfarenhet av att leda komplexa projekt i uppdrag som projekt- och projekteringsledare från tidiga planskeden till genomförande. Att upphandla konsulter och entreprenörer i olika upphandlingsformer inom ramen för Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och att arbeta med utökad samverkan har ingått i flera av mina uppdrag. Jag är en av grundarna till Projectpartner.
Roligast med mitt jobb: Att tillsammans med Projectpartner vara med och skapa ett positivt avtryck i samhällsbyggandet.

PROJEKT I URVAL:
> Tvärbanan, Kistagrenen
> Nya Slussen
> Mälarbanan
> Norra Länken
> Nya och gamla Årstabron